Welkom in het 3de leerjaar

In het 3de leerjaar valt er heel wat te beleven.
We rekenen al tot 1000 en we leren ook cijferen.
De maal- en deeltafels worden vaak geoefend met allerlei materiaal.
Net als in het 2de leerjaar lezen we elke week in leesgroepjes en voor de
kerstvakantie gaan we voorlezen in de 2de kleuterklas.

In het 2de trimester starten we met een leesproject rond begrijpend lezen.
Door allerlei leuke opdrachten leren we meer over piraten.
In juni sluiten we het project af met een heus piratenfeest.

Elke week staat er ook hoekenwerk of contractwerk op het programma.
Soms trekken we er ook wel eens op uit naar: de Averegten, het ziekenhuis, het
rusthuis, het cultuurcentrum, het containerpark, …
Elke week leest de juf ook een verhaal voor uit het boek: ‘Pluk van de petteflet’.

Foto's klas L3