Inschrijvingen

*UPDATE:
- Inschrijvingen broers / zussen van onze leerlingen start op maandag 11 maart 2019 steeds na afspraak
- Inschrijvingen nieuwe leerlingen / kleuters start op maandag 6 mei 2019 steeds na afspraak
- Open deur kleuterschool voor nieuwe kleuters zaterdag 18 mei 2019 tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Instapdagen 2018 - 2019

Het decreet inschrijvingsrecht, voor de kleuterschool en de lagere school, regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van uw zoon of dochter in de school van uw keuze op het grondgebied van Heist-op-den-Berg.

Binnen de basisscholen van Heist-op-den-Berg maakten we de volgende afspraken voor het schooljaar 2018-2019.

De inschrijving voor broers en zussen van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en kinderen van het personeel, krijgen voorrang bij de inschrijving.
Deze voorrangsperiode start op 1 maart 2018 en eindigt op 30 maart 2018.
De andere inschrijvingen starten op dinsdag 17 april 2018.

Maandag 03/09/2018:

kleuters geboren ten laatste op 03/03/2016

 

Maandag 05/11/2018:

kleuters geboren ten laatste op 05/05/2016

 

Maandag 07/01/2019:

kleuters geboren ten laatste op 07/07/2016

 

Vrijdag 01/02/2019:

kleuters geboren ten laatste op 01/08/2016

 

Maandag 11/03/2019:

kleuters geboren ten laatste op 11/09/2016

 

Dinsdag 23/04/2019:

kleuters geboren ten laatste op 23/10/2016

 

Maandag 03/06/2019:

kleuters geboren ten laatste op 03/12/2016

Opendeurdag met mogelijkheid tot inschrijven op zaterdag 28 april 2018 tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de kleuterklassen.

Hoe en wanneer

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

- op de opendeurdagen
- op de schooldagen tussen 9:00 en 12:00u
- tijdens de zomervakantie op 1 en 2 juli en vanaf 26 augustus telkens tussen 9:00 en 12:00u
- na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

de sis-kaart van het kind
Bij ontstentenis daarvan volstaat één van volgende documenten:
- een uittreksel uit de geboorteakte
- het trouwboekje van de ouders
- de ID-kaart of isi+-kaart van het kind
- het bewijs van de inschrijving in het vreemdelingenregister
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij iedere inschrijving, alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders het schoolreglement en het formulier “ontvangst van en akkoord met het schoolreglement en de informatiebrochure”

Bij iedere eerste inschrijving ontvangen de ouders:

keuzeformulier godsdienst-zedenleer (LS)
verklaring: inschrijving van de leerling in één school


Verdere informatie is na te lezen in dit document.

Meer informatie over de inschrijvingen van 2019-2020 kan je vinden op onderstaande link van de gemeente Heist-op-den-Berg.
Heist-op-den-Berg --> inschrijven basisschool 2019-2020

Meer informatie over de inschrijvingen van 2020-2021 kan je vinden op onderstaande link van de gemeente Heist-op-den-Berg.
Heist-op-den-Berg --> inschrijven basisschool 2020-2021

 

 

Laatst aangepast op maandag, 20 mei 2019 20:16